RESTAURATIE ORGEL

Het Knipscheerorgel van onze kerk

Graag willen wij u op de hoogte houden van het orgel restauratieproject. In het kerknieuws  van januari 2021 informeerden wij u dat vanaf maandag 18 januari 2021 het orgel werd gedemonteerd en in onderdelen weggevoerd naar de werkplaats van orgelmaker Elbertse in Soest.

De restauratie is gaande en ligt op planning. Alle orgelpijpen zijn inmiddels geïnspecteerd. Een aantal pijpen zullen aangepast worden om reparaties die in het verleden zijn uitgevoerd over te doen maar nu met het goede materiaal zodat ongewenste vervormingen nu niet meer optreden. Kromme pijpvoeten worden hersteld en waar loden orgelpijpen door loodwit zijn aangetast wordt dit ook aangepakt.

Om het orgel goed te onderhouden moet het register subbas 16 uit de orgelkas worden gehaald. Het subbas 16 register is een verzameling grote houten pijpen welke zo’n honderd jaar geleden is toegevoegd aan het orgel. Aanvankelijk was geen rekening gehouden met het terugplaatsen van dit register vanwege ruimtegebrek. Maar de orgelbouwer heeft hiervoor een oplossing gevonden. De subbas 16 willen wij graag blijvend deel uit laten maken van het orgel omdat het, vooral ook naar de mening van de organisten, een grote toevoeging is aan het klankpalet.
Of de subbas 16 wordt teruggeplaatst, hangt af of wij voldoende geld kunnen inzamelen zodat alle kosten gedekt worden uit subsidies en giften. Uiteraard verwachten wij dat dit gaat lukken.

De uitbesteding van de balkonreconstructie verloopt enigszins moeizaam. Dat komt omdat wij trachten de reconstructie tegen optimale voorwaarden uit te laten voeren. Wij hebben nog geen zekerheid over de begindatum. Desondanks verwachten wij dat de reconstructie binnen planning uitgevoerd kan worden.  

Zodra wij weer nieuws rond de orgelrestauratie hebben, zullen wij u informeren.

Het College van Kerkrentmeesters, mei 2021